Ansvarsforsikring

En ansvarsforsikring kan referere til flere ting. De fleste mener, når de snakker om at tegne en ansvarsforsikring, at de er interesserede i en bilforsikring eksklusive kaskoforsikring.

En ansvarsforsikring kan dog også være relevant til erhverv og virksomheder, der ønsker at begrænse deres ansvar i forhold til medarbejderes fejltrin, i forhold til produkter eller slet og ret i forhold til rådgivning.

Vælg herunder, om du søger en ansvarsforsikring til din bil eller til erhverv:

Jeg søger en billig ansvarsforsikring til min bil.

Jeg søger en ansvarsforsikring til min virksomhed.

Definitionen på en ansvarsforsikring: En forsikring, hvorefter forsikringsselskabet påtager sig enten et givent eller komplet ansvar fra forsikringstager mod betaling af præmie. Med ansvar menes det ansvar forsikringstager kan få i forhold til andre personer og altså ikke ansvaret over for sig selv eller egne genstande.

Udover at man skal tegne en ansvarsforsikring til ens bil, og at det for mange erhvervsvirksomheder kan være relevant at tegne en af slagsen, er det også relevant for hundeejere.
I hundeloven er der indskrevet et objektivt ansvar til hundeejere, der skal have en ansvarsforsikring til at dække deres hund. En sådan forsikring vil typisk koste mellem 1.000 kroner og 3.000 kroner om året alt afhængigt af hvilken hund der er tale om og hvor gammel den er. Følg dette link til hundeforsikring hvis det er en sådan ansvarsforsikring, du reelt set er interesseret i.

Hesteejere skal ligeledes tegne forsikringer for deres heste – også kaldet hesteforsikring eller hesteansvarsforsikring.

Resultater herunder:

Ansvarsforsikring til bil

en bil har fået smadret lygte og bøjet fronten i ulykke

Ejer du en bil i Danmark er det din pligt efter loven at ansvarsforsikre denne. Din bil-ansvarsforsikring vil herefter dække hvad du foresager af skade på andre personer eller på anden måde tilrager dig i forhold til objektivt ansvar, men den vil ikke dække skade på selve din bil.

Er du interesseret i at finde den billigste pris på en ansvarsforsikring til din bil vil jeg anbefale dig at benytte formularen herunder. Efter at have udfyldt denne vil du modtage 3 gratis og uforpligtende tilbud på en ny ansvarsforsikring – ved at lade forsikringsselskaberne komme til dig i stedet for omvendt kan du være sikker på at finde den billigste pris på din forsikring:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

Hvis du ønsker både at forsikre dig mod dit ansvar i forhold til andre bilister og i forhold til skade på din egen bil skal du have fat i en såkaldt kaskoforsikring.

Bilister i Danmark har et objektivt ansvar. Dette følger af færdselsloven og erstatnings- og ansvarsloven. Hvad end det var med vilje eller af, din skyld eller ej, får du ansvar, hvis du kører ind i noget, sammen med nogen eller på anden måde er indblandet i en ulykke.

Derfor er du også per lov forpligtet til at holde en ansvarsforsikring. Denne sikrer, at du aldrig selv kommer til at betale noget, hvis du kommer ind i et uheld – andet end din selvrisiko, naturligvis.

Netop selvrisikoen er med til at bestemme prisen på din bilforsikring. Hvis du vælger en høj selvrisiko for du en lav præmie, mens en lav selvrisiko ditto giver en høj præmie. Vælg din selvrisiko efter din historie og efter hvor sandsynligt du finder det, at du nogensinde får brug for din forsikring.

Dit forsikringsselskab kan få regres mod dig (kræve en udbetalt erstatning betalt af dig) hvis du ikke opholder kravene i policen. Dette sker eksempelvis hvis du kører bil under indflydelse af alkohol eller euforiserende stoffer og herefter kommer ind i et uheld – du vil her kunne få et regreskrav af dit forsikringsselskab efter at dette har udbetalt en eventuel forsikringspræmie.

Prisen på din bilforsikring bør falde automatisk, hvis du ikke har haft ulykker i lang tid. Dette princip honoreres af de fleste forsikringsselskaber i form af “Elitebilist”-princippet, hvor din præmie falder, hvis du ikke har haft ulykker i typisk 5 år. Falder din præmie ikke helt automatisk kan du med fordel bede om et tilbud på en ny ansvarsforsikring, da du er godt i gang med at blive snydt.

Ligeledes skal du dog regne med at præmien på din ansvarsforsikring stiger tilsvarende, hvis du er involveret i blot et par ulykker. Forsikringsselskaber er også sat i verden for at tjene penge i syvende og sidste ende.

Du skal også have en ansvarsforsikring hvis du har et andet køretøj end bil. Også knallerter og motorcykler må du ikke køre på uden at have en forsikring der dækker dit ansvar. Hvis du bliver taget uden vil du af politiet få en bøde og du risikerer samtidigt at indfange et stort erstatningskrav, da du som nævnt har et objektivt ansvar ved at føre et motorkøretøj – uanset om det er din skyld eller ej vil du få erstatningsansvaret.

Eksempel: Jeg kører en tur i min bil. Jeg kommer til at køre ind i en parkeret bil, da det er meget glat. Den parkerede bil skal repareres for 30.000 kroner. Jeg har en selvrisiko på min ansvarsforsikring på 3.000 kroner. Derfor betaler jeg selv 3.000 kroner hvorefter min forsikring betaler de resterende 27.000 kroner, der skal bruges til at reparere bilen.

Eksempel: Jeg kører igen en tur i min bil et par uger senere. Det er meget mørkt og min sigtbarhed er derfor lav. Jeg rammer pludseligt en mand, der er kommet til at gå ind på vejen. Selvom det faktisk er mandens egen skyld, da han går inde på vejen, bliver jeg alligevel dømt til at betale en vis erstatning jævnfør mit objektive ansvar. Jeg skal betale mandens genoptræningsforløb på 100.000 kroner. Igen skal jeg betale 3.000 kroner i selvrisiko, hvorefter min forsikring går ind og dækker resten af beløbet på 97.000 kroner.

Pris på din ansvarsforsikring

et træ er væltet ned over en bil
Vil du også have kasko stiger din forsikringspræmie.

Der er meget stor forskel på ansvarsforsikring-priser til motorkøretøjer.

Først og fremmest koster det mere at blive forsikret som ung end ældre. Dernæst koster det også mere at blive forsikret som mand end kvinde, selvom forsikringsselskaberne har fået af vide at lovgiverne, at de ikke må skelne mellem mænd og kvinder.

Prisen på en forsikringspolice regnes som standard ud efter en hård kalkulering – forsikringsselskabets assurandører ser på den ansøgende og hvordan denne passer ind i statistikken, hvorefter en udgangspris for denne beregnes. Herefter ser man lidt mere på selve ansøgeren:

Hvad er din historie? Hvis du har haft mange uheld før og derved haft brug for din ansvarsforsikring adskillige gange vil din forsikringspræmie stige som følge heraf. I særligt grelle tilfælde kan du helt blive nægtet at tegne en forsikring.

Hvilken bil eller hvilket motorkøretøj ejer du? Hvor sikker og ny din bil er spiller også med ind på ikke blot vurderingen af en eventuel delkasko- eller kaskoforsikring, men også på ansvarsforsikringen. En ny bil er som udgangspunkt mere sikker at køre i end en gammel bil.

Har du i øvrigt dine forsikringer ved samme selskab? Der er ofte samlerabat at hente ved at have alle dine forsikringer ved samme selskab. Du kan ofte spare 15-20 % af denne vej. Hvis du benytter formularen på denne side til at skaffe dig 3 gratis og uforpligtende tilbud på en ny ansvarsforsikring vil de potentielle forsikringsselskaber givetvis også spørge, om de ikke kan overtale dig til at sætte de resterende af dine forsikringer over hos dem – noget, du kan overveje, såfremt de kan matche din nuværende forsikring, naturligvis.

Ansvarsforsikring til erhverv

to personer laver en aftale med et håndtryk

Også erhvervsvirksomheder har mulighed for at tegne en ansvarsforsikring. Dette er ikke lovpligtig, men kan ske som en investering imod selv at stå med et større erstatningskrav.

Ønsker du på vegne af din virksomhed at indhente et tilbud på en ansvarsforsikring kan du benytte formularen herunder. Med denne får du 3 gratis og uforpligtende tilbud – herefter kan du vælge den billigste ansvarsforsikring til din virksomhed (eller ingen af dem, det står dig frit). Udfyld formularen herunder:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

Din virksomhed kan beskytte sig selv imod enten alle former for ansvar overhovedet, en heldækkende forsikring, eller en forsikring, der mere specifikt går ind og dækker visse områder.

Et sådant område kunne eksempelvis være et nyt produkt. Du kan som producent af et produkt blive pålagt ansvar hvis produktet viser sig at være farligt eller decideret skadeligt. Her kan en ansvarsforsikring gå ind og dække.

Du kan også som erhvervsdrivende have brug for en ansvarsforsikring af andre årsager. Driver du virksomhed med taxakørsel eller lastvognskørsel vil du eksempelvis være nødt til at tegne såvel ansvarsforsikringer for alle dine biler og medarbejdere, men også forsikring for gods og leverance.

Få erhvervsområder skal have en ansvarsforsikring, der dækker dem. Et eksempel på dette er advokatbranchen. Udøver man rådgivning som advokat skal man dækkes af en ansvarsforsikring der går ind og dækker i det tilfælde, at man udøver forkert og derved skadelig rådgivning, der kan lede til et formuetab hos klienten. Jurister skal ikke have en sådan ansvarsforsikring hvilket er med til at forklare den ofte store forskel i pris på ellers samme ydelse fra en advokat og en jurist.

Andet om ansvarsforsikringer

Hvis du ikke bruger din ansvarsforsikring i længere tid, flere år, bør din præmie falde. Tag fat i dit selskab hvis dette ikke sker og overvej at indhente tilbud fra nye forsikringsselskaber på en ansvarsforsikring.

Det kan meget sjældent betale sig at kaskoforsikre en gammel bil, der ikke er særligt mange penge værd. Der er så stor risiko for at denne bil går i stykker at forsikringsselskabet vil kræve mange penge for at forsikre den – og gevinsten er ikke særlig stor i tilfælde af ulykke, da bilen er så lidt værd. Nye og bedre biler bør dog altid kaskoforsikres.

Din ansvarsforsikring dækker ikke hærværk på din bil. Ej heller hvis en cyklist kører ind i bilen, mens denne er stoppet og derved skaber en bule på bilen.

Så godt som alle danske forsikringsselskaber tilbyder ansvarsforsikringer til motorkøretøjer og erhverv, da de er lovpligtige i flere tilfælde. Eksempler herpå:

  • Tryg
  • Alka
  • Dansk forsikring
  • Codan
  • IF
  • Alm. Brand
  • GF Forsikring

Hvilke af ovenstående der er bedst er ikke muligt at give en objektivt svar på. Det vil altid afhænge af den konkrete situation og hvem du er som forsikringstager. Derfor er der ikke desto mindre kun endnu mere grund til at bede om 3 tilbud med formularen nævnt i dette indlæg – på denne måde vil du få flere priser at vælge imellem og derved også den billigste forsikring kontra at acceptere det tilbud, du nu og engang får, hvis du på egen hånd blot henvender dig til et enkelt forsikringsselskab.

Læs mere om erhvervsforsikringer.

En knallertforsikring vil være billigere end en motorcykelforsikring, der igen vil være billigere end en bilforsikring – dette hænger sammen med at et mindre køretøj kan forvolde mindre skade end et stort og ansvarsforsikringen har derved mindre risiko ved forsikringstageren.

Forsøger du at bedrage din ansvarsforsikring vil du blive mødt med politianmeldelse. Forsikringssvindel er bedrageri og hører ind under straffeloven.

Har du kommentarer eller spørgsmål til ansvarsforsikringer? I så fald vil jeg meget gerne høre dem i en kommentar til indlægget herunder. Jeg svarer på alle kommentarer så hurtigt som muligt. På forhånd mange tak!

(Er du interesseret i 3 tilbud på en anden forsikring end ansvarsforsikringer? Brug linket herunder og gå til en formular, hvor du kan indtaste præcis hvilken forsikring du rent faktisk er interesseret i, hvorefter du vil blive kontaktet af 3 forsikringsselskaber, der er villige til at give dig et tilbud på netop denne.

Ja tak – find den billigste forsikring.)

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
Ansvarsforsikring, 5.0 out of 5 based on 2 ratings

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *