Arbejdsskadeforsikring

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for alle virksomheder, der har medarbejdere ansat både til erhvervsforhold og i privat husholdning. Arbejdsskadeforsikringen går ind og udbetaler erstatning, hvis en medarbejder under arbejdets udførsel får en skade med varigt men – skader uden men, kortvarig sygdom og lignende vil dog ikke blive ført ind under arbejdsskadeforsikringen, men blot blive betalt af arbejdsgiveren.

Selvstændige og samarbejdende ægtefæller kan forsikre sig selv med en arbejdsskadeforsikring på samme måde, som de kan forsikre eventuelle ansatte.

Kun staten og kommunerne skal ikke tegne en arbejdsskadeforsikring. De skal selv stå for at udbetale erstatning, såfremt en skade sker under arbejdets medfør, der medfører et permanent mén.

Prisen på en arbejdsskadeforsikring varierer meget alt efter hvilket forsikringsselskab, man henvender sig til. Jeg anbefaler på Forsikringspilot.dk altid at tage kontakt til i hvert fald tre forsikringsselskaber for at indhente en pris på forsikringen og så derefter vælge den med enten den laveste pris eller den bedste dækning. Netop denne operation er gjort nem for dig herunder med dette gratis og uforpligtende skema:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

En enkelt undtagelse til forsikringspligten, som arbejdsgivere har indenfor både erhverv og private forhold, er, når en privat beskæftiger medhjælp i husholdningen i under 400 timer. Her er det ikke nødvendigt at tegne en forsikring – pengene vil i stedet blive betalt af Arbejdsskadestyrelsen.

Hvornår dækker arbejdsskadeforsikringen?

et hospital i hvide mursten med et par træer
En arbejdsskadeforsikring kan gøre opholdet på hospitalet til en god og hurtigt overstået oplevelse.

En arbejdsskadeforsikring dækker skader, der er enten sket på arbejdet eller som følge af ens arbejde.

En erhvervssygdom, man erhverver sig efter mange års trofast tjeneste på fx en byggeplads vil altså også blive dækket af forsikringen, selvom der ikke er tale om en pludselig skade i traditionel forstand.

Forsikringen vil gå ind og dække udgifter til sygebehandling, genoptræning og hjælpemidler. Her kan der både være tale om store genoptræningsforløb på et hospital og ned til et par ødelagte briller, man har sat sig på over ens kontorstol.

Forsikringen vil typisk blive udbetalt som et engangsbeløb, også hvis der er tale om permanent mén. Méngraden, i hvor svær grad en skade har givet mén, bestemmer hvor høj erstatningen bliver. Erstatningen kan sagtens nærme sig mange hundrede tusinde kroner til flere millioner kroner, hvis man i en tilpas ung alder får en skade med høj méngrad.

Mengraden skal altid være over 5 % for at det er muligt at få udbetalt erstatning.

Man kan med en arbejdsskadeforsikring også få erstatning for tabt erhvervsevne. Denne kan blive tabt i en ulykke eller som følge af års slid. Et eksempel er rengøringspersonale, der får slidgigt i hænderne efter at have vredet klude op i mange år.

Dækker også ved død

En arbejdsskadeforsikring udbetaler også en erstatning i det tilfælde, at en arbejdstager, der samtidigt var forsørger, går bort som følge af en arbejdsskade. Her er der tale om en reel forsøgererstatning, der udbetales til den arbejdes efterladte.

2 forskellige forsikringer

En arbejdsskadeforsikring består i realiteten af to forskellige forsikringer.

Først og fremmest en ulykkesforsikring. Denne købes i et traditionelt forsikringsselskab. Det er en sådan ulykkesforsikring, du ved at benytte formularen øverst i dette indlæg har mulighed for at få 3 gratis og uforpligtende tilbud på.

En erhvervssygdomsforskring. Denne købes i stedet i Arbejdsmarkeds Erhvervssygdomssikring, der forkortes AES.

I den idéelle verden henvender AES sig selv, når du opretter et CVR-nummer, men sådan går det ikke altid. Du bør derfor selv tage kontakt, hvis du står foran at skulle ansætte medarbejdere og derfor skal tegne en lovpligtig arbejdsskadeforsikring.

Arbejdsgivers store erstatningsområde

en kvinde er i gang med at underskrive et dokument
Arbejdsgiver er som udgangspunkt ansvarlig.

Arbejdsgiveren er efter dansk ret ansvarlig for de fleste skader. Det er ikke uden grund, at en arbejdsskadeforsikring er lovpligtig – ligesom bilejeren har et objektivt ansvar (ansvar uden skyld) og skal have en bilforsikring har arbejdsgiveren et objektivt ansvar og skal derfor have en arbejdsskadeforsikring.

Det følger af det ældgamle princip i Danske Lov 3-19-2, at en arbejdsgiver er ansvarlig for, hvad hans ansatte foretager sig og deres ve og vel.

Dette betyder, at det for en virksomhed er vitalt at have to forsikringer:

  • Arbejdsskadeforsikringen – dækker, hvis medarbejderen kommer galt afsted på selve arbejdet og her pådrager sig en skade.
  • Ansvarsforsikringen – dækker, hvis arbejderen kommer til at forsage en skade på tredjemand såsom at ødelægge et vindue, at køre en hund ned eller at udøve forkert rådgivning.

En ansvarsforsikring er ikke lovpligtig som en arbejdsskadeforsikring – men det kan være meget dyrt at glemme den uanset. Følg linket til en artikel om ansvarsforsikringer her, hvor du har mulighed for at udfylde en lignende formular som den øverst i dette indlæg og altså indhente 3 tilbud på selve forsikringen fra danske forsikringsselskaber.

Svie og smerte

Det er udover erstatning for selve skaden muligt i visse tilfælde for skadelidte at få erstatning for svie og smerte. Dette vil være tilfældet, hvor enten en medarbejder eller arbejdsgiveren har været medskyldig eller skyldig i skaden.

Erstatning for svie og smerte er et fast beløb per dag. Dette kan komme udover erstatning for skaden og erstatning for løntab.

Selve erstatning for svie og smerte vil ikke blive dækket af arbejdsskadeforsikringen. Denne dækkes i stedet for af den ansvarliges ansvarsforsikring – altså arbejdsgiverens ansvarsforsikring uanset om det er arbejdsgiveren eller en medarbejder, der har medskyld i skaden.

Specielt om selvstændige

to personer laver en aftale med et håndtryk
Selvstændige kan også få en arbejdsskadeforsikring – eller en indehaverforsikring.

Selvstændige erhvervsdrivende, der ikke har ansatte, er ikke af lov tilpligtet at tegne en arbejdsskadeforsikring for dem selv.

De har dog mulighed for på lige fod med andre medarbejdere at forsikre dem selv. Det samme gælder for ægtefæller, der arbejder sammen.

Direktører i anpartsselskaber (ApS’er) og aktieselskaber (A/S’er) skal tegne en arbejdsskadeforsikring for dem selv. Det samme gælder anpartshavere og aktionærer, såfremt de faktisk udfører arbejde for virksomheden og ikke blot læner sig tilbage med deres bestyrelsesposter.

Ejerne i et interessantskab (I/S) og et kompagniselskab (K/S) er ikke tilpligtet at tegne en forsikring, om end det kan være en god idé.

Et alternativ til en arbejdsskadeforsikring for mange selvstændige vil være en såkaldt Indehaverforsikring, der dækker ejeren på samme vilkår som eventuelle medarbejdere er dækket under. Tag kontakt til dit forsikringsselskab og hør, om de tilbyder en sådan forsikring, eller om du er nødt til at finde et helt tredje forsikringsselskab, når du er selvstændig.

Sådan får du nemt en arbejdsskadeforsikring

Øverst i dette indlæg har vi lagt en formular ud. I denne kan du udfylde navn, telefonnummer og lidt tekst om din aktuelle situation.

Ved at udfylde denne formular vil du få 3 tilbud på din arbejdsskadeforsikring fra danske forsikringsselskaber. Der er en god grund til at bruge denne formular – nemlig at forsikringsselskaber slås om at få dig som kunde i stedet for, at det går den anden vej rundt.

Det er helt gratis at udfylde formularen – og det er ligeledes helt uforpligtende. Du risikerer derfor intet. Men når du har fået 3 tilbud og har mulighed for at vælge det billigste af disse står du i en god situation.

Den nemmeste måde at få en arbejdsskadeforsikring, eller at finde en forsikring, der er billigere end din nuværende løsning, er ved at bruge formularen øverst i indlægget ligesom mange andre danskere, private som virksomheder, hver eneste dagø

Andet om arbejdsskadeforsikringer

Forsikringen skal dække alle typer af medarbejder. At dine medarbejdere arbejder foran en computer på et kontor er altså ingen undskyldning for ikke at tegne en passende forsikring. Det er dog klart, at det vil spille ind på prisen for forsikringen, at der praktisk taget ingen risiko er for ulykkesskader på en kontor kontra fx en byggeplads eller en forlystelsespark.
For et kontor vil det i øvrigt være en mulighed at kigge på en løsøreforsikring og en ansvarsforsikring ligeså som en arbejdsskadeforsikring.

Du skal regne med som minimum et betale et par tusinde kroner for at få forsikret dine medarbejdere, selv blot et par stykker, per år – og dette er hvis de sidder på et kontor. Prisen stiger meget på en byggeplads og blandt håndværkere, hvor risikoen for en skade er væsentligt højere.

Du kan som arbejdsgiver sænke din forsikringspræmie ved at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø – ligesom det er muligt at mindske ens indboforsikring ved at installere en proper tyverialarm. Mange år uden skader på jobbet bør ligeledes medføre en lavere forsikringspræmie. Du kan altid true dit forsikringsselskab med at skifte til et nyt, hvis de ikke er villige til at give dig en bedre pris.

Bestil 3 gratis og uforpligtende tilbud på din arbejdsskadeforsikring ved at gå øverst op i dette indlæg eller se denne side om 3 tilbud.

Har du spørgsmål eller kommentarer til arbejdsskadeforsikringer er du velkommen til at skrive dem i en kommentar herunder.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.2/5 (5 votes cast)
Arbejdsskadeforsikring, 3.2 out of 5 based on 5 ratings

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *