Kategori: Forsikringstyper

Forsikring af ski

Din rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis dine ski – faktisk dækker mange rejseforsikringer hverken skiudstyr eller skader sket, mens man er stået på ski. Derfor er det vigtigt at tegne en supplerende skiudstyrsforsikring inden man drager afsted.

Entrepriseforsikring

Hvis du skal tilbygge til dit hjem kan du få en lavere dækning fra din forsikring end ellers, hvis risikoen for skader er steget og du ikke har orienteret din forsikring om. En god måde at løse dette på er ved at tegne en entrepriseforsikring for dit byggeri – ikke at forveksle med en almindelig […]

Arbejdsskadeforsikring

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for alle virksomheder, der har medarbejdere ansat både til erhvervsforhold og i privat husholdning. Arbejdsskadeforsikringen går ind og udbetaler erstatning, hvis en medarbejder under arbejdets udførsel får en skade med varigt men – skader uden men, kortvarig sygdom og lignende vil dog ikke blive ført ind under arbejdsskadeforsikringen, men blot blive […]

Hundeforsikring

Den famøse hundelov blev senest revideret i 2008. Siden da har der i § 8 af loven stået følgende: ”Besidderen (ejeren) af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder”. Herved er der tale om et objektivt ansvar. Uanset om det er hundens skyld, hundeejerens skyld eller hvis skyld det er har […]

Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring er en privat forsikring, der giver dig bedre vilkår, end du allerede har med dit gule sygesikringsbevis. Med en billig sundhedsforsikring har du mulighed for at komme foran i køen på et privathospital hvis du er kommet til skade.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring dækker dig, hvis du skulle komme til skade i en ulykke.  Den kan også dække udgifter til genoptræning og kan hjælpe dig økonomisk, hvis du som følge af ulykken opnår et varigt mén og derfor ikke længere kan arbejde på fuldt tryk.

Rejseforsikring

Du er dækket af det gule sygesikringsbevis, når du rejser indenfor Europa. Men dækningen er meget grundlæggende, og når du bevæger dig udenfor Europas grænser har du absolut ingen dækning – her er du i stedet nødt til at investere i en rejseforsikring.