Erhvervsforsikring

En erhvervsforsikring indeholder som udgangspunkt grundlæggende forsikring mod brand, tyveri, vandskade, storm og lignende hændelser for virksomhedens bygninger og materiale som inventar, maskiner, værktøj og des lignende.

En erhvervsforsikring dækker virksomhedens materiale og bygninger – til gengæld er der ikke tale om en decideret driftsforsikring, der kan gå ind og dække hvis driften i længere tid er nedsat som følge af fx sygdom. En sådan forsikring skal tegnes ved siden af.

Ønsker du at tegne en erhvervsforsikring vil jeg anbefale at du benytter formularen herunder til at indhente 3 tilbud. De 3 tilbud kommer fra anerkendte forsikringsselskaber i Danmark. Fordelen ved at benytte formularen herunder, der er opstillet i et samarbejde mellem Forsikringspilot.dk og FindForsikring er, at virksomhederne ved, de er i konkurrence med hinanden, og at de derfor er nødt til at komme med ekstraordinært gode tilbud.

Formularen koster gratis at bruge og er helt uforpligtende at bruge – og det er den nemmeste måde at få et tilbud på den billigste erhvervsforsikring til din virksomhed på:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

Hvis du ønsker at vide mere om erhvervsforsikring og de forskellige tilvalgsforsikringer, du kan vælge imellem, kan du læse videre i denne artikel.

Grundlæggende dækning og pris

to personer laver en aftale med et håndtryk

Først og fremmest dækker en grundlæggende erhvervsforsikring din virksomhed mod følgende:

  • Tyveri og røveri
  • Brand
  • Vandskade
  • Storm
  • Hærværk

Alle virksomhedens bygninger og materialer er dækket af forsikringen.

Hvis dit elektroniske udstyr overstiger en vis værdi vil dit forsikringsselskab typisk kræve en selvstændig værdi af dette. Tryg kræver eksempelvis en selvstændig forsikring for EDB-udstyret i virksomheden, hvis dette overstiger en værdi på 189.684 kroner (2013-tal).

Udover disse grundlæggende dækninger er det muligt at tilkøbe flere forsikringer til din erhvervsforsikring. Dette kan være en god idé i det tilfælde din virksomhed er mellemstor eller større, du har meget værdifuldt inventar eller andre ting taler herfor.

Eksempler på sådanne forsikringer:

Driftstabsforsikringer:

En dritstabsforsikring dækker din virksomheds nedgang i omsætningen, hvis denne er anledt af en i forvejen dækningsberettiget skade. Hvis din virksomhed eksempelvis oplever nedsat omsætning en måned for 50.000 kroner som følge af et stjålent varelager og EDB-udstyr, og du også har tegnet en erhvervsforsikring, vil dette tab også blive dækket af din forsikring.

Lønomkostningsforsikring:

Hvis medarbejdere ikke kan arbejde som følge af en forsikringsdækket skade kan lønomkostningsforsikringen gå ind og dække dette.

Eksempel: Et stort regnskylle i København har sat virksomhedens servere ude af drift i 4 dage. Personalet kan derfor ikke arbejde i disse 4 dage, men er månedslønnede og skal derfor stadig have løn. Lønomkostningsforsikringen, et supplement til den grundlæggende erhvervsforsikring, går ind og dækker denne ekstra omkostning til løn i den tid, hvor medarbejderne er forhindret i at arbejde. En driftsforsikring herudover vil dække nedgangen i omsætning som følge af nedbruddet.

El-skade-forsikring:

En erhvervsforsikring gælder per standard sjældent for el-skader såsom kortslutning og overspænding. Ved at tegne en supplerende el-skade-forsikring dækkes også disse skader. Denne tilvalgsforsikring koster sjældent særlig meget.

Transportdækning:

Din virksomheds varer er som udgangspunkt ikke dækket under transport – hverken når du selv transporterer, eller ved tredjemands transport, med mindre denne har en selvstændig ansvarsforsikring. Med en transportdækning til din erhvervsforsikring får du denne dækning med oven i købet.

Og den mest normale tilvalgsforsikring har jeg gemt til sidst:

IT-udstyr:

Som nævnt tidligere i teksten er IT-udstyr i en standard erhvervsforsikring kun dækket op til et vist beløb. Ønsker du bedre dækning af dit udstyr vil du være nødt til at købe en selvstændig forsikring til dette. Virksomheder, der lever online eller er særdeles afhængige af deres internetforbindelse og EDB-udstyr på arbejdspladsen kan med fordel overveje en sådan forsikring som tilvalg til erhvervsforsikringen.

Prisen:

Prisen på en erhvervsforsikring afhænger af din virksomheds størrelse og type. Med mindre du opererer indenfor et felt, hvor der relativt ofte sker skader som fx håndværkere, behøver en erhvervsforsikring ikke at koste meget mere end et par tusinde kroner om året trods en sumdækning på flere millioner kroner.

Du kan bruge formularen øverst i dette indlæg til at indhente 3 tilbud på erhvervsforsikringer – det er den billigste måde at finde en god erhvervsforsikring på, hvis du er særligt opmærksom på prisen (og hvem er ikke det?).

Overvej en erhvervsansvarsforsikring

en bil har fået smadret lygte og bøjet fronten i ulykke
Med en tillægsforsikring kan du også blive dækket ved transportskader som her.

En virksomhed kan som en juridisk person blive stillet til ansvar for skader og derved blive erstatningsansvarlig. Dette kan også ske selvom virksomheden ikke som sådan har gjort noget galt – en medarbejder, der handler uagtsomt og herved forvolder en skade er ikke ansvarlig, men det er til gengæld medarbejderens arbejdsgiver. Dette følger af dansk erstatningsret og princippet i Danske Lov 3-19-2.

Derfor kan det være en fordel for virksomheden at tegne en erhvervsansvarsforsikring. Denne dækker virksomhedens ansvar i tilfælde af en skade, hvor virksomheden er ansvarlig.

En ansvarsforsikring for virksomheden dækker dog typisk kun i tilfælde, hvor der er handlet uagtsomt (culpøst). Hvis uheldet er hændeligt eller hvis der er handlet forsætligt vil forsikringen ikke dække.

Eksempel: En murer på et stillads kaster med vilje en mursten efter en person på gaden. Personen bliver ramt. Både virksomheden og medarbejderen er her ansvarlig, men det er forsikringsselskabet ikke, trods en eventuel ansvarsforsikring, da det er sket helt forsætligt.

Et eksempel kan også illustrere hvornår forsikringen rent faktisk kan bruges:

Eksempel: En murer på et stillads taber en mursten, da han ikke har taget sine handsker på og det er meget koldt og glat. Murstenen rammer tilfældigvis en person på gaden. Her er virksomheden igen ansvarlig, men det er medarbejderen ikke efter princippet i Danske Lov 3-9-12. Til gengæld vil en erhvervsansvarsforsikring dække her, da der er tale om en culpøs handling, men ikke en forsætlig og ej heller en hændelig handling.

En ansvarsforsikring til virksomheden er en tillægsforsikring og indgår altså ikke i en standard erhvervsforsikring. Det er dog muligt at tegne den ved siden af.

En ansvarsforsikring vil ligesom en ansvarsforsikring i fx en bilforsikring dække op til et vist beløb som udgangspunkt. Hvor høj prisen er for tillægsforsikringen afhænger af hvor højt man ønsker at blive dækket, ens erhverv og ens forsikringshistorie – ligesom med de fleste andre forsikringer.

Overvej en produktansvarsforsikring

Producerer din virksomhed et produkt, der står bag en skade af en art, kan din virksomhed blive ansvarlig for denne skade. Dette kan din virksomhed dog forsikre sig ud af med en produktansvarsforsikring. En sådan forsikring tager risikoen i forbindelse med at dit produkt, din ydelse eller lignende har fejl eller forsømmelser, der har lidt til et erstatningskrav.

Prisen på en produktansvarsforsikring afhænger af hvilket produkt, der sælges, og hvor mange der sælges af dem.

Din virksomhed kan blive gjort ansvarlig for produktet i op til 10 år efter, det er blevet solgt og leveret. Det alene er en god grund til at overveje en forsikring til det ansvar, du automatisk har overfor produktet.

Stor virksomhed? Få speciel erhvervsforsikring

Hvis du sidder som repræsentant eller ejer for en virksomhed vil en ”standard erhvervsforsikring” sjældent være løsningen. Det samme gør sig gældende for landbrugsvirksomhederne. Disse to virksomhedstypers krav varierer så meget fra mindre virksomheder og mellemstore ditto at der fra gang til gang skal skabes en aftale næsten fra bunden.

Sidder du i stedet som repræsentant eller ejer af en mindre virksomhed er det nemt at tegne en erhvervsforsikring ud fra standardiserede formularer fra forsikringsselskabet. Dine krav vil ligne andre virksomheders ditto indenfor lignende områder.

Ved at bruge formularen øverst i dette indlæg vil du hurtigt få et tilbud til din virksomhed baseret på dennes behov for en dækkende erhvervsforsikring. Det kan du læse mere om herunder.

3 tilbud på erhvervsforskning

Forsikringspilot.dk arbejder sammen med FindForsikring om at give virksomheder, der søger en erhvervsforsikring, et rigtigt godt tilbud. Processen er således:

1)      Du udfylder formularen øverst i dette indlæg. Du kan kort beskrive hvilken type virksomhed, du er, og at du søger en erhvervsforsikring. Det behøver ikke at fylde mere end 50 ord eller et par linjer. Herefter udfylder du kontaktinformationer.

2)      Du vil nu blive kontaktet af 3 forsikringsselskaber, der er interesserede i at have dig som kunde og derfor kommer med et tilbud på en passende erhvervsforsikring. Alle tre tilbud er inklusive en pris for selve forsikringen og naturligvis helt og igennem uforpligtende.

3)      Du vælger det billigste tilbud – eller ingen af dem.

Formularen er som nævnt uforpligtende og gratis. Jeg anbefaler formularen med henblik på at finde den billigste erhvervsforsikring.

Du kan med formularen få forsikringstilbud for såvel almindelige erhvervsforsikringer som ansvarsforsikringer, produktforsikringer, medarbejderforsikringer og tillægsforsikringer i alle former og farver til førnævnte aftaler til din virksomhed.

Du kan gå til denne side og indhente 3 tilbud.

Forsikring af medarbejdere

Du har som arbejdsgiver mulighed for at forsikre dine medarbejderes velværende.

Du kan forsikre dine medarbejdere mod skader på arbejdspladsen, mod kortere såvel som længerevarende sygdom, mod stress og mod andre scenarier.

De fleste større virksomheder i Danmark har en eller anden form for forsikring af deres medarbejdere.

Du kan også forsikre dig mod det tilfælde at en medarbejder bliver syg og ikke kan udføre arbejde indtil du har fundet en erstatning for denne. En sådan forsikring hører ikke ind under det, forsikringsselskaberne tilbyder som standard, og du vil være nødt til at tegne en sådan forsikring separat. Ring til dit forsikringsselskab og hør ad om mulighederne eller brug formularen øverst i dette indlæg til at indhente et tilbud til din situation.

Andet om erhvervsforsikringer

en sikkerhedssele skal til at spændes i en bil
Erhvervsforsikringen giver din virksomhed sikkerhedssele på.

Visse virksomhedstyper skal have en såkaldt rådgiverforsikring. Dette er ikke det samme som en erhvervsforsikring. En erhvervsforsikring dækker bygninger og materiel, mens en rådgiverforsikring dækker mod forkert rådgivning, der koster kunden penge.

Et eksempel på en gruppe, der skal have rådgiverforsikring, er advokater. Det samme gælder dog ikke jurister.

De færreste virksomhedstyper skal have en rådgiverforsikring, men de fleste har mulighed for at tegne en hos deres forsikringsselskab. Du kan ved at benytte formularen øverst i dette indlæg også indhente tilbud på rådgiverforsikringer.

Hvis din virksomhed rammes af brand, indbrud eller lignende bør du først ringe til 1 1 2 – og derefter til dit forsikringsselskab. Des hurtigere du tilkalder dit forsikringsselskab, des hurtigere bliver den efterfølgende behandling af din skade også. Du står dårligt, hvis du venter mange timer eller flere dage med at anmelde en skade – især hvis der er tale om en stor skade.

Skader anmeldes i dag elektronisk til dit forsikringsselskab. Ring som nævnt og orienter selskabet, hvis hændelsen er ved at ske og autoriteter er på vej. Her kan du få hjælp og eventuelt assistance af selskabet på stedet. Selve skadeanmeldelsen sker dog i dag på internettet.

Husk at forhandle dine erhvervsforsikringer med jævne mellemrum. En erhvervsforsikring er ikke mere forskellig end fx en indboforsikring i den forstand at prisen bør falde, hvis forsikringen ikke er blevet brugt i længere tid. Er dette tilfældet bør du ringe og få en billigere forsikring i hus. Du kan eventuelt ”true” med, eller gøre opmærksom på, at du ikke er bleg for at skifte forsikringsselskab til et billigere tilbud, hvis du ikke har mulighed for at få et nedslag i prisen.

Ligeledes skal du dog være opmærksom på at din forsikringspræmie til din erhvervsforsikring typisk vil stige, hvis du anmelder flere skader eller store skader. Forsikringspræmien udregnes efter en model, hvor forsikringsselskabet tjener penge, af en uddannet assurandør – viser du dig at være en dårlig forretning vil din præmie stige eller forsikringsselskabet kan vælge helt at annullere din aftale. Forsikringsselskaber snakker i dag sammen, og du vil derfor ikke kunne ”starte på en frisk” med et andet forsikringsselskab og en ny og billig forsikringsaftale til din virksomhed.

Overvej, ligesom en erhvervsforsikring, om ikke en firmapensionsaftale eller en pensionaftale til dig som selvstændig kunne være en fornuftig ordning. Selvstændige sparer sjældent op til deres pension, hvilket sker helt automatisk for de fleste lønmodtagere, hvilket ikke alle selvstændige er klar over, før de – populært sagt – sidder i saksen. Du kan undgå dette scenarie ved at planlægge din pension i god tid og starte en opsparing allerede tidligt. Pensioner er ikke specielt interessante for unge iværksættere, men de er immervæk nødvendige.

Har du spørgsmål vedrørende denne artikel eller erhvervsforsikringer som et hele? Spørg endeligt i en kommentar til indlægget herunder – på forhånd tak!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
Erhvervsforsikring, 3.7 out of 5 based on 3 ratings

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *