et træ er væltet ned over en bil

Hvad er en ulykke og en ulykkesforsikring?

Inden vi kaster os i færd med at kigge på ulykkesforsikring, må vi første og fremmest definere, hvad en ulykke er. Som det fremgår af ordet ulykkesforsikring, er det en forsikring imod ulykker.

En ulykke er en hændelse. Denne hændelse er negativ og sker uden, at personen eller den forulykkede har kendskab til den på forhånd. For at illustrere dette kan vi benytte os af eksempler. I det første eksempel har vi en familiefar, som efter en lang og trættende arbejdsdag, må se at komme hjem til sine børn og sin kone. Han kører hjem fra arbejde og forsøger at komme igennem den tætte trafik i det kolde vejr med sneen dækkende over hele landskabet. Endelig når han parkeringspladsen ved sit hus og får sin bil parkeret. Han kommer ud af bilen og i det øjeblik, han placerer sig selv under husets tag, falder to tykke og hårde istapper direkte ned i hovedet på familiefaren. 

Dette er et klassisk eksempel på en ulykke. Det er altså en hændelse, som kan betegnes som negativ og opstår pludseligt.

Ulykkesforsikring, fritidsulykkesforsikring og heltidssulykkesforsikring

Man må skelne mellem to forskellig ulykkesforsikring. Der er en fritidsulykkesforsikring og en heltidsulykkesforsikring. Begge dækker ulykker, som er opstår pludseligt. Tager vi fritidsulykkesforsikring må definitionen på denne være, at det er en ulykke, der opstår uden for arbejdstiden. Altså tager vi eksemplet med familiefaren, må det betegnes som værende dækkende under fritidsulykkesforsikring, da ulykken med istapper sker, efter han fik fri fra sit arbejde. Derfor træder fritidsulykkesforsikring i kraft i det øjeblik, man har fri og man ikke befinder sig på sin arbejdsplads længere.

Tager vi den næste slags ulykkesforsikring som er heltidssulykkesforsikring, må konklusionen hurtigt blive, at denne forsikring er dækkende, uanset om man befinder sig på arbejde eller ej. Men denne forsikring dækker ikke tilfælde af det, og det gør fritidsulykkesforsikring heller ikke. Heltidssulykkesforsikring dækker i princippet 24×7, da som skrevet, dækker den også under arbejdstiden.

Tager vi eksemplet med familie faren igen, kan vi hurtigt konkludere, at en heltidssulykkesforsikring vil dække, selvom familiefaren ikke befandt sig på arbejdspladen. Selvom han blev ramt af en istappe på arbejdspladsen vil forsikringen altså stadig dække.

Hvad dækkes ikke

Man skal dog være opmærksom på, at der er tilfælde, hvor forsikringen ikke dækker. Det kan for eksempel være, hvis familiefar forsøger at påføre sig selv skader med vilje. I eksempler med familiefaren kan det illustreres, hvis han valgte at brække sin arm med vilje for at opnå et bestemt formål. I dette tilfælde vil forsikringen ikke dække.

Derudover dækker den heller ikke skader, som er, sker under påvirkning af alkohol. Det skyldes, at en forsikring ikke har kapacitet til at dækker skader, der sker på grund en persons beruselse. Den sidste kategori er sport som betegnes som farlige. Det kan være bjergstigning eller forskellige kampsport, da disse typer af sport giver en høj risiko for, at man kan komme alvorligt til skade, hvis ikke de kan føre til død i tilfælde af et øjebliks uagtsomhed.

Læs mere om ulykkesforsikringer hos NEXT.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 3.7/5 (3 votes cast)
Hvad er en ulykke og en ulykkesforsikring? , 3.7 out of 5 based on 3 ratings

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *