Livsforsikring

En livsforsikring sikrer den efterladte familie, hvis familiens forsøger dør. Med en livsforsikring er det muligt enten at give ens efterladte et fast beløb eller et beløb per måned, hvis man skulle gå bort, mens man stadig er familiens forsøger. En livsforsikring er en forsikring mod at ens familie skal gå fra hus og hjem, hvis man en dag skulle dø.

De fleste danske forsikringsselskaber tilbyder livsforsikringer. Der er dog meget stor forskel på priserne. Jeg anbefaler altid at indhente flere tilbud på din forsikring fra i hvert fald 3 danske forsikringsselskaber – på den måde kan du spille selskaberne ud mod hinanden og få den billigste pris.

Ved at udfylde formularen herunder får du 3 gratis og uforpligtende tilbud på forsikring fra danske forsikringsselskaber. Det er den nemmeste måde at spare mange tusinde kroner på din forsikring på:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

Man kan ofte få knyttet en livsforsikring op på ens pensionsordning, men det betyder ikke, at dette er den økonomisk mest fornuftige løsning – og langt fra alle forsikringer tillader det. Til gengæld kan du få knyttet en aftale om en livsforsikring sammen med dine allerede eksisterende forsikringsordninger og derved have ro i sindet i forhold til din egen familie.

Du kan sjældent købe en livsforsikring hvis du er 50 år eller herover.

Ofte skal du vælge mellem en forsikringssum på mellem et hundrede tusinde kroner og op til flere millioner kroner. Din forsikringspræmies størrelse afhænger herefter af hvor meget du ønsker at forsikres for. Din forsikringspræmie vil gradvist stige des ældre, du bliver.

Sådan fungerer en livsforsikring

en sikkerhedssele skal til at spændes i en bil
En livsforsikring kan sammenlignes med et sikkerhedsbælte – det redder familien i tilfælde af uheld.

Du kan tegne en livsforsikring på dig selv. Du kan naturligvis ikke tegne en livsforsikring på en anden person, da du herved får en vis økonomisk interesse i at denne person mister livet. Du kan derfor alene tegne en forsikring på dig selv.

Når du tegner en indboforsikring angiver du hvem der skal have penge udbetalt, når du dør. Typisk vil blive indsat enten en samlevende eller en ægtefælle samt eventuelle børn.

Herefter kan præmien for livsforsikringen blive udbetalt i et af to tilfælde:

1)      Enten hvis du dør inden en bestemt dato

2)      Eller hvis du er i live på en bestemt dato

Hvis du eksempelvis har tegnet en livsforsikring, der skal træde, hvis du dør inden du bliver 67 år og går på pension, vil forsikringen ikke blive udbetalt, hvis du først dør, når du er 74 år. Livsforsikringen er til gengæld et værn mod den situation, at du dør, når du er 42, og din familie lige pludseligt står på egne ben og eventuelt med begrænset hjælp fra det offentlige. Her kommer livsforsikringen ind med god økonomisk dækning.

Prisen på en livsforsikring

Prisen på en livsforsikring afhænger af dine forhold som forsikringstager. Prisen udregnes ud fra hvor sandsynligt det er, at forsikringstageren dør (der er naturligvis kyniske beregninger bag foretaget af forsikringsselskabets assurandører – præcis som det er tilfældet med forsikringer som bilforsikringer og indboforsikringer).

–          En ældre forsikringstager vil skulle betale en højere pris end en ung forsikringstager per måned.

–          En mand koster mere at forsikre end en kvinde, da mænd typisk dør tidligere en kvinde. Den gennemsnitlige levetid i Danmark var i 2010 76,52 år for mænd og 81,63 år for kvinder. Danskerne bliver stadig ældre og ældre hvilket er med til at gøre livsforsikringer billigere at tegne.

–          Hvis du er syg vil du skulle betale en højere pris for din forsikring, end hvis du er rask, da der er større risiko for, at du dør.

–          Hvis der i din familie er tradition for fx hjertestop eller diabetes vil dette også trække prisen for din livsforsikring op uanset om du selv har fået sygdommen endnu.

En livsforsikring starter ved omkring et par hundrede kroner om året og går op til mange tusinde kroner om året, hvis du er ældre.

De danske forsikringsselskaber har ingen pligt til at tage kunder ind, og du kan derfor opleve at blive afvist af dit forsikringsselskab, hvis du i forvejen er ældre og syg. Hvis forsikringsselskabet udregner, at du er en dårlig kunde som livsforsikringstager, kan du blive afvist.

En livsforsikring vil typisk blive aftrappet med et vist procentpoint om året fra en given fødselsdag. Hos Alka nedtrappes livsforsikringerne eksempelvis med 10 % om året fra det år, man fylder 50 år, mens ens forsikring helt stopper dét år man fylder 60 år. Ved 60 år vurderer Alka, at der er så stor risiko for at forsikringstageren dør, at det slet ikke kan betale sig at opretholde en livsforsikring.[1]

Skat af livsforsikringen

Skattereglerne for livsforsikring kan være komplicerede at forstå. Benytter du skemaet øverst i dette indlæg eller muligheden for at få 3 tilbud på din forsikring her vil du blive tilbudt rådgivning af forsikringsselskabets assurandører for at finde frem til den for dig mest fordelagtige livsforsikring.

Hvis du ikke er gift med den person, du ønsker at indsætte som nærmeste pårørende (og det ikke er dit barn eller dine børn, naturligvis) skal der oprettes en krydslivsforsikring. En sådan forsikring gælder begge veje – du indsætter din samlevende som din nærmeste pårørende og denne indsætter dig. På denne måde er der ikke tale om arv, hvis forsikringen bliver aktuel og skal udbetales, og man skal derfor ikke betale de 15 % i arveafgift, man ellers ville have udsigt til.

Herudover er der ikke beskatning på livsforsikring. Du får derfor heller ikke fradrag på din præmiebetaling til din livsforsikring. Udbetalingen til dine efterladte er til gengæld også skattefri og beskattes altså ikke som hverken arv eller almindelig indkomst.

Du kan dog også vælge at oprette en livsforsikring med fradrag for dine betalinger. I så fald skal dine nærmeste pårørende dog betale almindelig indkomstskat (51.5 %) ved udbetaling. Det kan derfor som udgangspunkt ikke betale sig for forsikringstageren og ej heller de nærmeste pårørende at benytte sig af denne mulighed. Fradraget ved indbetalingen, hvis du vælger alligevel at gøre det, vil ligeledes være op til 51.5 %.

Helbredserklæring ved livsforsikring

et lille hus holdes oppe af en menneskehånd

For at give dig en livsforsikring vil dit forsikringsselskab kræve, at du udfylder en såkaldt helbredserklæring. Denne har til formål at hjælpe forsikringsselskabet med at udregne din præmie, såfremt de ønsker dig som kunde.

Denne helbredserklæring skal du selv udfylde. Den skal altså ikke oprettes af fx din læge.

Det er meget vigtigt at svare på alt og at svare sandfærdigt på denne helbredserklæring. Din forsikringsudbetaling kan forfalde, hvis du har løjet i din helbredserklæring, da du herved har fået din forsikring på falske vilkår. Helbredserklæringen indeholder oplysninger om dit helbred, din hospitalshistorie, din families helbredsmæssige tilstand og mange andre ting.

Helbredserklæringen er ofte meget omfattende og kan godt tage lang tid at indeholde.

Når du afleverer din helbredserklæring til forsikringsselskabet giver du typisk også forsikringsselskabet fuldmagt til at hente yderligere information eller få bekræftet hvad du har skrevet ved at kontakte hospital, læge og des lignende.

Hvis der er spørgsmål på din helbredserklæring du har problemer med at svare på kan du med fordel først ringe til forsikringsselskabets assurandører og få hjælp og derefter eventuelt aftale et møde med din egen læge for at få opklaret de manglende informationer.

En livsforsikring er en meget individuel aftale. Hvis du i forvejen har en livsforsikring og ønsker at skifte forsikring skal du typisk sørge for selv at opsige aftalen med dit gamle selskab inden den nye indgås. Dette er i modsætning til eksempelvis en indboforsikring eller en bilforsikring, hvor forsikringsselskabet kan være behjælpelige og tage sig af alt det praktiske og alt papirarbejde i forbindelse med flytningen.

Om din livsforsikring og dit forsikringsselskab

Som nævnt er de danske forsikringsselskaber ikke forpligtede til at give dig en livsforsikring, hvis de mener, at det er en dårlig forretning for dem.

Du kan heller ikke kræve en bestemt årlig forretning eller lignende.

Hvis du ikke betaler din præmie på din forsikringsaftale forfalder den ikke. Betalingen, hvis den skulle være nødvendig i tilfælde af dit dødsfald, vil dog falde med den andel af din aftale, du ikke har betalt. Har du ikke betalt 75 % af din forsikringspræmie vil 75 % af betalingen til dine nærmeste ved din død også frafalde helt automatisk.

Du kan flytte din livsforsikring fra et selskab til det andet. Dette vil ikke koste dig penge, men du vil ikke slippe for en vis mængde af papirarbejde. Nogle selskaber er mere villige til at hjælpe med dette end andre selskaber.

Du kan med dit forsikringsselskab tegne 3 typer af livsforsikringer:

1)      Livrente. En løbende ydelse udbetales, hvis du er i live fra et aftalt tidpsunkt, og fremover. Denne kan enten vare indtil du dør eller indtil en anden dato.

2)      Rateforsikring. Du får en løbende ydelse, der udbetales over en på forhånd aftalt periode. Denne periode aftales ved forsikringens indgåelse.

3)      Kapitalforsikring. Dette er i modsætning til de to ovenstående en engangsydelse. Engangsbeløbet bliver udbetalt, hvis du fx dør inden aftalt dato eller holder dig i live indtil aftalt dato. Opfylder du ikke forsikringskravet forfalder engangsbeløbet.

Eksempel: Jeg har tegnet en kapital-livsforsikring. Min ægtefælle skal have 500.000 kroner, hvis jeg dør, inden jeg fylder 62 år. Jeg dør først, når jeg er 64 år – min forsikring er dog forfaldt her og min ægtefælle får ingen penge af forsikringsselskabet. Var jeg død, da jeg var 61 år, ville hun have fået 500.000 kroner.

Ovenstående eksempel er meget karikeret og tager ikke forbehold for det meget sandsynlige tilfælde af forsikringen aftrappes des ældre jeg bliver – det er blot for illustrationens skyld.

Hvis dit forsikringsselskab går konkurs findes der i loven regler, der sikrer dig som forsikringstager. Selskabet skal have aktiver øremærket til de aktiver, forsikringstagerne har til gode, og ved en konkurs vil disse blive udbetalt. Du vil som forsikringstager ikke blive ladt i stikken, hvis dit forsikringsselskab går konkurs. Dette er dog endnu ikke sket i Danmark.

Lignende forsikringer

En livsforsikring anvendes undertiden som paraplybegreb for en længere række forsikringer. Af lignende forsikringer kan blandt andet nævne:

 • Dødsfaldsforsikring. Dette er hvad de fleste forstår ved en traditionel livsforsikring. Din familie får enten et fast beløb eller en løbende ydelse i det tilfælde at du skulle dø, mens du stadig er forsørger.
 • Børneforsikring / børnepension. En børnepension, der typisk løber til barnet er 21 år eller 24 år, træder i kraft, hvis du dør mens barnet stadig er umyndigt. Her betaler forsikringsselskabet en månedlig sum indtil barnet rent faktisk bliver myndigt. Du kan etablere en børneforsikring for et af dine børn eller alle sammen i samme aftale.
 • Erhvervsevnetabsforsikring. Du har også mulighed for at forsikre dig mod det tilfælde at du skulle miste evnen til at arbejde. Hvis du arbejder som tømrer og eksempelvis får en rygskade eller mister en arm træder forsikringen til og giver en supplerende indtægt til familien som erstatning for den løncheck, du ikke længere kan hive hjem. Lignende forsikringer findes også til selvstændige og virksomheder, hvis du ikke er lønmodtager, under navne som driftsforsikring.

3 tilbud

Jeg benævnte kort muligheden i begyndelse af denne tekst for at modtage 3 tilbud på din livsforsikring. Det er en mulighed Forsikringspilot.dk giver i samarbejde med FindForsikring.dk. Pointen med at indhente sådanne 3 tilbud er meget simpel: Du kan spare mange penge på at gøre det.

En livsforsikring er et produkt som så mange andre, der kan forhandles, hvis du ser pragmatisk på det. Det er dog svært at foretage denne forhandling selv. Ved at bruge formularen indsendes dine informationer helt automatisk til de største og bedste danske forsikringsselskaber, der herefter kan give dig et tilbud på dine forsikringer. Du kan vælge det billigste selskab, det selskab der giver dig den bedste dækning eller noget helt tredje. Det er helt op til dig selv.

Du har mulighed for at spare meget tid kontra at kontakte alle forsikringsselskaberne selv og du kan samtidigt spare mange penge på din forsikring. Alt i alt er det en rigtigt god idé at indhente sådanne 3 tilbud. Ved at scrolle op til begyndelsen af denne tekst kan du begynde at indtaste dine informationer og indhente dit tilbud.

Indhent 3 tilbud her.

Hvis du har spørgsmål til livsforsikringer, tegning af samme eller lignende skal du være meget velkommen til at stille et spørgsmål i kommentarerne herunder. Jeg svarer meget gerne på alle spørgsmål.

 


[1] http://www.alka.dk/Privat/Forsikringer/Ulykkesforsikringer/Kundegruppeliv

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Livsforsikring, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Related Posts

1 kommentar

 1. Jeg efterlyser et svare på et tidligere indlæg for et par dage siden.
  Eller måske har jeg misforstået brugen af dette site.

  Fakta:
  Ønskes tilbud på livsforsikring:
  Forsikringssøger er mand, 55 år.
  sund og rask og ingen kroniske sygdomme ud over pollenallergi.
  Forsikringssum: 300.000 til 500.000

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *