Arbejdsskadeforsikring

En arbejdsskadeforsikring er lovpligtig for alle virksomheder, der har medarbejdere ansat både til erhvervsforhold og i privat husholdning. Arbejdsskadeforsikringen går ind og udbetaler erstatning, hvis en medarbejder under arbejdets udførsel får en skade med varigt men – skader uden men, kortvarig sygdom og lignende vil dog ikke blive ført ind under arbejdsskadeforsikringen, men blot blive […]

Hundeforsikring

Den famøse hundelov blev senest revideret i 2008. Siden da har der i § 8 af loven stået følgende: ”Besidderen (ejeren) af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder”. Herved er der tale om et objektivt ansvar. Uanset om det er hundens skyld, hundeejerens skyld eller hvis skyld det er har […]

Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring er en privat forsikring, der giver dig bedre vilkår, end du allerede har med dit gule sygesikringsbevis. Med en billig sundhedsforsikring har du mulighed for at komme foran i køen på et privathospital hvis du er kommet til skade.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring dækker dig, hvis du skulle komme til skade i en ulykke.  Den kan også dække udgifter til genoptræning og kan hjælpe dig økonomisk, hvis du som følge af ulykken opnår et varigt mén og derfor ikke længere kan arbejde på fuldt tryk.

Rejseforsikring

Du er dækket af det gule sygesikringsbevis, når du rejser indenfor Europa. Men dækningen er meget grundlæggende, og når du bevæger dig udenfor Europas grænser har du absolut ingen dækning – her er du i stedet nødt til at investere i en rejseforsikring.

Livsforsikring

En livsforsikring sikrer den efterladte familie, hvis familiens forsøger dør. Med en livsforsikring er det muligt enten at give ens efterladte et fast beløb eller et beløb per måned, hvis man skulle gå bort, mens man stadig er familiens forsøger. En livsforsikring er en forsikring mod at ens familie skal gå fra hus og hjem, […]

Indboforsikring

En indboforsikring er i streng forstand en forsikring, der dækker ens indbo, hvis der skulle udbryde brand, man skulle få indbrud eller lignende. Indboforsikringen er for mange en basisforsikring – den ene forsikring, man aldrig kunne forestille sig at spare væk.

Bilforsikring

Bilforsikringen er for mange familier og personer en ganske væsentlig del af det månedlige budgettet. Og det er altid muligt at få en billigere bilforsikring. I denne artikel gennemgår jeg det grundlæggende for en bilforsikring og gør det muligt for dig at finde en langt billigere bilforsikring, end du i dag har.