Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring dækker dig, hvis du skulle komme til skade i en ulykke.  Den kan også dække udgifter til genoptræning og kan hjælpe dig økonomisk, hvis du som følge af ulykken opnår et varigt mén og derfor ikke længere kan arbejde på fuldt tryk.

Der er meget stor forskel på hvor grundigt ulykkesforsikringerne fra forskellige forsikringsselskaber dækker. Nogle selskaber dækker fx tandskader, motorcykler og infektioner, mens andre alene dækker mere simple ulykker. Har du allerede en ulykkesforsikring bør du derfor læse policen meget grundigt igennem for at se, hvordan du er dækket med forsikringen.

Har du brug for en ny og billig ulykkesforsikring?

I givet fald kan du med fordel benytte formularen herunder. Indtast en hurtig beskrivelse og dine kontaktinformationer. Herefter vil du blive kontaktet af flere forsikringsselskaber, der gerne vil tilbyde dig en billig ulykkesforsikring. Du kan vælge selskabet, der tilbyder den billigste forsikring, eller det selskab, der tilbyder den bedste dækning – eller ingen af dem, da formularen er gratis og ganske uforpligtende at bruge.

Udfyld formularen herunder:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

Formularen herover bliver hver dag brugt af flere andre, der ønsker at finde den billigste ulykkesforsikring skræddersyet til dem uden at skulle bruge særligt lang tid på dette. Du bør altid indhente flere tilbud fra forsikringsselskaber for at få den billigste pris – her bliver arbejdet blot gjort for dig.

Det her skal du vide om ulykkesforsikringer

Din ulykkesforsikring vil ikke dække dig, hvis din ulykke er forsaget som følge af ”grov uagtsomhed” eller forsætligt. Overfor grov uagtsomhed står simpel uagtsomhed. Din ulykkesforsikring kan udmærket dække din skade selvom det faktisk er din egen skyld – men er skylden så grov, at ulykken i høj grad kan tilskrives dig og dine manglende hændelser eller faktiske hændelser vil din forsikring ikke dække.

Din forsikring dækker selvsagt ikke hvis skaden er forsætlig.

Eksempel: Du kører hjem efter en aften i byen. Du er fuld, du har ikke lygter på din cykel og der er isslag. Du falder og slår fire tænder ud. Tandlægeregningen ender på 15.000 kroner. Under normale omstændigheder ville din ulykkesforsikring dække, men fordi at du har handlet groft uagtsomt ved at cykle fuld på isslag uden lygter dækker forsikringen ikke. Du skal selv betale de 15.000 kroner.

Et eksempel kan også være med til at illustrere, hvornår din ulykkesforsikring rent faktisk gælder:

Eksempel: Du kører hjem en aften på cykel. Du har fået en enkelt øl, men det er sommer og du har lygter på cyklen. Pludseligt kører du i noget grus, hvor din cykel skrider, fordi du har meget fart på. Du falder og slår fire tænder ud. Det koster igen 15.000 kroner, men denne skade dækker din ulykkesforsikring, da der er tale om simpel uagtsomhed – du står altså selv uden regningen i sidste ende.

et par bilnøgler og en alkoholisk drik er et dårligt mix
Hvis du kører bil under indflydelse af alkohol kan din ulykkesforsikring frafalde.

Hvis du får udbetalt en erstatning for mén er denne skattefri.

Din ulykkesforsikring er en forsikring i stil med indboforsikringer og bilforsikringer i den forstand, at præmien bør falde, hvis du ikke benytter din forsikring. Har du haft din forsikring hos det samme selskab i flere år, og er præmien i denne tidsperiode ikke faldet, kan du altså med fordel prøve at få nedsat din forsikringspræmie ved at ringe til dit selskab – eller ved at bruge formularen øverst i dette indlæg og slet og ret skifte til en anden forsikring.

Du vil typisk få erstatning per indlagt døgn ved hospitalet med din ulykkesforsikring. Hvor meget du får per døgn afhænger af forsikringen – et par hundrede kroner er almindeligt. Alm. Brand. Tilbyde fx 250 kroner om dagen efter 3 dage.

Du skal grundlæggende vælge imellem om din ulykkesforsikring skal dække hele dagen eller blot i fritiden. Det sidste er naturligvis billigere, da din dækning her er dårligere. Du vil dog på denne måde ikke være dækket i mange af dine vågne timer, da disse foregår på arbejde.
Hvis du vil dækkes alene i fritiden hedder det en fritidsdækning. Hvis du vil dækkes døgnet rundt hedder dette typisk en heltidsdækning. Denne terminologi bruges af Alka-forsikring.

En ulykke defineres af forsikringsselskaberne som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade” (definition hentet fra Trygs hjemmeside). En ulykke kan både være forsaget af dit selv (du kører galt på cykel), af en anden (du bliver kørt ned af en cykel) eller ingenting (en tagsten falder ned i hovedet på dig).

Der skal være sammenhæng mellem hændelse og den skade, du får. Hvis du eksempelvis er lige ved at få en tagsten i hovedet og derfor bliver bange, stopper op et par minutter, kommer for sent til toget og derfor kører for hurtigt i din bil til arbejde og derfor kører galt vil din ulykkesforsikring ikke dække. Her er det spørgsmålet om du har en anden forsikring til at dække den eventuelle skade på dig selv udover en eventuel kaskoforsikring, der kan dække bilens ansvar.

Dine børn har ikke automatisk en ulykkesforsikring ved at gå i skole eller daginsitution. Dette afhænger meget af den konkrete skole eller institution – men udgangspunktet er, at forælderen selv skal sørge for, at deres barn har en ulykkesforsikring.

Hvis du skifter erhverv – går fra at være ingeniør til tømrer, ikke fra et ingeniørjob til et andet – skal du orientere din forsikring herom. Dette har nemlig betydning for din forsikringspræmie, der stiger, hvis du skifter til et erhverv, der traditionelt set er forbundet med mere fare end dit tidligere erhverv.

Med en ulykkesforsikring vil du kunne få behandling på et privathospital, hvis de offentlige hospitaler ikke har kapacitet til at give dig den nødvendige behandling med det samme. Du er godt dækket med det offentlige sygesikringsbevis – men du er langt bedre dækket med både en ulykkesforsikring, en livsforsikring og eventuelt en rejseforsikring, hvis du skal ud at rejse.

Voksen, barn eller familie

De danske forsikringsselskaber plejer at dele deres ulykkesforsikringer op alt efter hvem der tegner denne:

  • Voksen – hvis du er over enten 15 år eller 18 år skal du have en voksen-ulykkesforsikring
  • Børneforsikring – under 15 eller 18 år, afhængigt af forsikringsselskabet, kan du få en børneforsikring
  • Familie- eller gruppeforsikring – hele familien kan blive dækket under den samme forsikring

Den sidste løsning er ofte at anbefale, hvis I som familie kan gå sammen. Når forsikringsselskabet får flere af jer at forsikre vil selskabet også have mulighed for at tilbyde en vis rabat.

Det er det samme princip, der gør sig gældende, når du samler alle dine forsikringer – indboforsikring, bilforsikring, livsforsikring osv. – i samme forsikringsselskab, der så for at sige tak giver dig en klækkelig rabat herfor.

Priser på ulykkesforsikringer

et træ er væltet ned over en bil

Prisen på din ulykkesforsikring afhænger af flere forskellige parametre. Derfor kan jeg heller ikke her fortælle dig, hvor meget du skal regne med at betale (men regn med et par hundrede kroner om måneden alt efter omstændighederne).

Din ulykkesforsikring bliver udregnet på basis af følgende parametre:

  • Din alder – børn og ældre koster mere at forsikre end voksne
  • Dit køn – mænd koster mere end kvinder (forsikringsselskaber må ikke efter loven gøre forskel på køn, men gør det sandsynligvis uanset)
  • Din ulykkeshistorik – mange ulykker tidligere betyder en højere forsikringspræmie
  • Vigtigt: Din sundhedstilstand. Du vil blive bedt om at udfylde en helbredserklæring, ligesom hvis du skulle ansøge om en livsforsikring, hvilken forsikringsselskabet vil bruge til at vurdere dig som kunde.

Omkring denne helbredserklæring:

Det er meget vigtigt at du udfylder denne sandfærdigt. Ligesom tilfældet er med en livsforsikring kan dit forsikringsselskab nægte at udbetale dig pengene for din ulykkesforsikring, hvis du har løjet om dine forhold i helbredserklæringen med henblik på at få en lavere præmiesum.
Få eventuelt hjælp af din lokale læge til at udfylde denne helbredserklæring, så du er helt sikker på, at den er opfyldt efter alle kunstens regler.

Prisen på din ulykkesforsikring vil også afhænge af, hvordan du ønsker at være dækket i forhold til méngrad. Mange ulykkesforsikringer dækker allerede ved en méngrad på 5 % – men kan du tolerere først at blive dækket ved en méngrad på fx 10 % vil dette resultere i en lavere præmiesum til dig, da dette mindsker den risiko forsikringsselskabet har ved at have dig som kunde.

Studerende kan typisk få en billigere ulykkesforsikring end ellers ved hjælp af deres studie. Som eksempel studerer jeg selv jura, hvor jeg har adgang til en speciel og billig indboforsikring hos DJØF – her kan jeg også tilvælge en ulykkesforsikring til en billigere pris, end jeg ellers ville være i stand til at finde hos de gængse danske forsikringsselskaber.

Hvis du er medlem af Ældresagen har du mulighed for at få en billig forsikring i samarbejde med Codan, med hvem Ældresagen har oprettet et samarbejde. Om denne forsikring vil være billigere end den, du har mulighed for at indhente et tilbud på øverst i dette indlæg vil jeg lade stå hen i det uvisse.

Meget stor forskel på din dækning

en person står på snowboard på bjerg
Din rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis skisports-skader. Husk at læse din police godt igennem.

Med en ulykkesforsikring er der enormt stor forskel på, hvor grundigt du reelt set er dækket.

Ikke alle ulykkesforsikringer dækker eksempelvis din tandlægeregning. Andre dækker op til et vidst beløb. Få dækker som udgangspunkt slet ingenting.

Ej heller dækker alle ulykkesforsikringer, hvis du styrter på en motorcykel eller et privatfly – til gengæld vil du altid være dækket, hvis du blot er på cykel.

Des bedre du ønsker at blive dækket, des mere vil din ulykkesforsikring også koste. Som udgangspunkt kan det dog meget sjældent betale sig at spare rigtigt mange penge på din ulykkesforsikring, da dette vil resultere i en meget svag dækning ved de fleste typer af ulykker.

Du bør læse den tilsendte police af din ulykkesforsikring meget grundigt igennem. Her vil der stå præcis hvilke typer af skader, der er dækket af din forsikring, og ligeledes hvad der ikke er dækket. Hvis du ønsker at få dækket eksempelvis også tandskader kan dette sagtens lade sig gøre, men det kræver en højere forsikringspræmie, end du ellers har fået præsenteret.

Ved særlig farlig sport vil din ulykkesforsikring ikke dække. Vær derfor opmærksom på at tegne en speciel forsikring til denne. Dit forsikringsselskab vil typisk have en eller flere modeller klar til udøvere af ekstremsport.

De mange tillægsdækninger er naturligvis med til at hæve prisen på din forsikringspræmie – men det giver dig en bedre dækkende ulykkesforsikring.

Skiulykker dækkes som udgangspunkt ikke i en ulykkesforsikring. Her skal du tegne en særskilt forsikring.

Modtag 3 tilbud på din ulykkesforsikring

Du kan modtage 3 tilbud på din ulykkesforsikring ved at bruge formularen øverst i dette indlæg. Der er flere fordele forbundet herved. Først og fremmest naturligvis at du ikke selv skal bruge tid på at gå ud til alle forsikringsselskaberne – de kommer her til dig i stedet for.

Den mest væsentlige fordel er dog muligheden for at finde den billigste forsikring. Du får 3 tilbud fra 3 forskellige forsikringsselskaberne, og disse er udmærket klar over, at det sker i konkurrence med hinanden. Hvis de skal vælges vil de derfor være nødt til at komme med et ekstraordinært godt tilbud til dig.

Du har mulighed for i formularen at angive, hvis du ønsker et specielt tilbud af den ene eller den anden art på din forsikring – hvis du fx gerne vil have en forsikring, der også dækker motorcykler, dækker ekstremsport eller andet.

Udfyld formularen herunder og få den billigste ulykkesforsikring i et samarbejde mellem Forsikringspilot.dk og FindForsikring:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

Andet om ulykkesforsikringer

en bil har fået smadret lygte og bøjet fronten i ulykke

En ansvarsforsikring for din bil og en brandforsikring til dit hjem er lovpligtige – det er en ulykkesforsikring ikke. Her må du selv bestemme om du ønsker at forsikre dig selv eller ej.

Nogle forsikringsselskaber, eksempelvis Tryg, tilbyder en såkaldt ”Dobbelterstatning”, hvis din mengrad er over et vis procenttal. I Tryg’ tilfælde er dette 30 %. Hvis du opnår en mengrad på over 30 % på en given skade dækket af din ulykkesforsikring vil du altså få en dobbelt så stor erstatning, som du ellers havde udsigt til.

Din ulykkesforsikring gælder i Danmark – ikke i udlandet. Rejser du udenlands og vil du også gerne være dækket her skal du i stedet have fat i en rejseforsikring.

Har du spørgsmål til ulykkesforsikringer, dækningen med samme, priser og lignende skal du være meget velkommen til at smide en kommentar i dette indlæg.  Jeg svarer altid hurtigt på kommentarer.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
Ulykkesforsikring, 5.0 out of 5 based on 1 rating

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *