Sundhedsforsikring

En sundhedsforsikring er en privat forsikring, der giver dig bedre vilkår, end du allerede har med dit gule sygesikringsbevis. Med en billig sundhedsforsikring har du mulighed for at komme foran i køen på et privathospital hvis du er kommet til skade.

Med en sundhedsforsikring bliver du hurtigt undersøgt, du bliver hurtigt behandlet og du kommer hurtigere over din skade. Blander du denne fordel med det faktum, at en sundhedsforsikring sjældent vil koste meget mere end 1-200 kroner om måneden for mange danskere, viser sig en god mulighed.

Er du interesseret i en billig sundhedsforsikring kan du med fordel benytte formularen herunder. Udfyld denne med dine kontaktinformationer og du vil blive kontaktet af 3 forsikringsselskaber, der er interesserede i at tilbyde dig en billig sundhedsforsikring. Herefter kan du vælge den billigste forsikring for dig.

Du kan også lade være og slet ikke vælge en forsikring. Formularen er gratis og uforpligtende.

Udfyld formularen herunder for at få den billigste sundhedsforsikring:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

Er du ikke sikker på, om en sundhedsforsikring er noget for dig eller hvordan du bliver dækket udover dit gule sygesikringsbevis kan du med fordel læse videre herunder.

Hvad du får med en sundhedsforsikring

et hospital i hvide mursten med et par træer
Du kommer hurtigere på hospitalet med en sundhedsforsikring.

Med en sundhedsforsikring kommer du foran i køen. Især for skader der relaterer sig til skulderen, knæ eller ryggen er der tid at spare, da de offentlige ventelister her er meget lange.

Du behøver ikke at tegne en sundhedsforsikring. Du er sikret gratis behandling af det offentlige med dit gule sygesikringsbevis. Hvis du ønsker hurtig behandling på et privathospital vil det dog være en god idé at tegne en privat forsikring ved siden af – du skal, med mindre du er ældre eller har haft mange skader, næppe betale mere end 1-2.000 kroner om året for en billig sundhedsforsikring.

Mange danskere ved ikke hvad deres sundhedsforsikring dækker. En undersøgelse fra Forbrugerrådet viste i 2010 at 40 % af de med en sundhedsforsikring, hvilket var omkring en tredjedel af de adspurgte, ikke vidste hvad deres sundhedsforsikring rent faktisk dækker.

Det primære incitament til at tegne en sundhedsforsikring viste sig i samme undersøgelse at være at springe operationskøen over, hvis man fik en skade.

Samme læger med offentlig og privat behandling

Med det gule sygesikringsbevis er du sikret behandling af det offentlige i det offentlige. Du vil altså få behandling på et offentligt hospital, når det er blevet din tur på ventelisten.

Det er dog en udbredt misforståelse i Danmark, at man får en bedre behandling ved at bruge det private sundhedsvæsen, end hvis man blot sætter lid til det private. Det er ikke tilfældet.

Lægerne vil i mange tilfælde være det samme, da majoriteten af de danske læger bijobber ved siden af deres offentlige stilling på de private sygehuse – de får slet og ret en højere timepris ved sidstnævnte og der er altså et økonomisk incitament bag.

Vær også opmærksom på, at nogle sygdomme i det offentlige behandles som akutte sygdomme. Det er sygdomme hvor du skubbes øverst i køen og får behandling uanset ventetiden. Her er der tale om livstruende sygdomme som eksempelvis kræft. Du skal altså ikke tegne en sundhedsforsikring, hvis dit ønske er at blive behandlet med det samme kræften opdages – det bliver du i forvejen.

Til gengæld bliver du ikke behandlet med det samme, hvis du har slået din skulder, dit knæ eller din ryg. Her giver det i stedet god mening at modtage behandling af et privat sygehus, der har mulighed for at tage dig ind hurtigere – på denne måde vender du hurtigere tilbage til dit arbejde, når du ikke skal vente på, at det offentlige har plads til dig.

Du bliver ikke garanteret behandling hos et privat sygehus med en sundhedsforsikring. De private sygehuse varetager ikke alle opgaver i modsætning til det offentlige. Eksempelvis behandles overvægtige og handicappede sjældent på private hospitaler og akut kirurgi tilbydes slet ikke af private hospitaler. Disse kan tage sig af på forhånd planlagte operationer som fx et ødelagt knæ eller en skæv skulder – men får du akut behov for behandling vil det stadig ske på et offentligt sygehus.

Du kan også komme til at vente selvom du har en privat sygeforsikring – om end ikke mere end 14 dage. Det offentlige har til sammenligning en behandlingsgaranti på en måned, hvilket det offentlige sygehussystem dog har haft mere end almindeligt svært ved at overholde i 2012. Dette har også medført en del negativ presse. Det offentlige kan sagtens tilbyde en hurtigere behandling en det private sygehussystem fordomme om det modsatte til trods.

Det private er blot et supplement til det offentlige, der til visse sygdomme tilbyder en hurtigere behandlingspris. Dette afspejles også i den lave pris for sundhedsforsikringer, der starter på blot cirka halvandet tusinde kroner om året. Det er ikke svært at betale for en privat sundhedsforsikring.

Mulighed for zoneterapi, fysioterapi osv.

Du kan også med en sundhedsforsikring – om end dette ikke er standard – få adgang til zoneterapi og fysioterapi på forsikringsselskabets regning, hvis du efter en skade eller et behandlingsbeløb har brug for dette.

Dette er ikke standard. Hvis du ønsker at dine regninger til fysioterapi skal dækkes skal du derfor tegne dette som et tilvalg til din forsikring i god tid. Ellers risikerer du selv at skulle betale regninger til efterfølgende genoptræning.

Du skal under alle omstændigheder læse din sundhedsforsikringspolice godt igennem. I denne vil der stå nedskrevet i detaljer hvorvidt du er dækket med hensyn til netop genoptræning eller ej og hvor meget du i givet fald er dækket for. Som med fx en indboforsikring vil du være dækket indtil en vis sum.

Din sundhedsforsikring kan også indeholde andet afhængigt af, hvor meget du betaler og med hvem, du har tegnet forsikringen:

  • Kiropraktor
  • Akupunktur
  • Diætist og anden hjælp til at tabe vægt
  • Krisehjælp og psykologhjælp
  • Genoptræning
  • Eventuelt rekreationsophold

Og som en sidste mulighed dækker visse sundhedsforsikringer også muligheden for hjemmehjælp.

Om du har alle disse fordele afhænger som nævnt af, hvor meget du betaler for din forsikring. Du bør læse din forsikringspolice igennem, hvis du er i tvivl.

Du kan også bestille en sundhedsforsikring, der dækker dig, hvis du får brug for behandling af ludomani

Du kan, når du bestiller 3 tilbud på en billig sundhedsforsikring med formularen øverst i dette indlæg, også medtage tillægsforsikringer som dækker netop ovenstående og mere eller mindre til. Du har mulighed for at få skræddersyet en forsikring til netop dig og dit behov hos dit kommende forsikringsselskab.

Sundhedsforsikring til børn

Ligesom voksne kan børn have god brug for en sundhedsforsikring.

En sundhedsforsikring til børn er om muligt endnu billigere end til voksne, da børn ikke i samme grad har brug for operationer – børn kommer ofte til skade, men sjældent alvorligt. At falde på cyklen er ikke lige så slemt som at køre galt i bilen.

Du kan få en sundhedsforsikring til dit barn – barn er her defineret som værende under 15 år – for omtrent 1-1.500 kroner om året. Hvor meget sundhedsforsikringen koster afhænger af hvilken grad af dækning, du ønsker.

De færreste har rent faktisk brug for en sundhedsforsikring

en kvinde er i gang med at underskrive et dokument
Vent med at underskrive aftalen for en sunhedsforsikring.

Det er faktisk de færreste danskere, der decideret har brug for en sundhedsforsikring.

Sundhedsforsikringen er som forklaret længere oppe nærmere at regne som et supplement til det offentlige sygehussystem end noget selvstændigt. Du kan få den præcis samme behandling med det offentlige end det private – faktisk kan du få langt mere med det offentlige.

Hvad en privat sundhedsforsikring alene tilbyder er en kortere ventetid for en snæver mængde af operationer samtidigt med, at du kan få dækket visse genoptræningsudgifter efterfølgende.

De færreste danskere har rent faktisk brug for en sundhedsforsikring. For de fleste vedkommende er der tale om en meget unødvendig forsikring. At de fleste har en sundhedsforsikring alligevel skyldes, at:

1)      Sundhedsforsikringen er for de flestes vedkommende tegnet af deres arbejdsgiver

2)      En forsikring koster ikke mere end et til to tusinde kroner om året – det er en lille udgift, og mange kan ikke droppe ”hvad nu hvis”-tankegangen

Har du flere gode grunde til at benytte en sundhedsforsikring end hvad jeg i denne tekst har opremset? Kom endeligt med en forklaring længere nede i en kommentar til indlægget. Jeg redigerer hellere end gerne denne artikel, hvis du kan komme med en ny vinkel på den.

”Alternativ”: Livsforsikring

Det er vigtigt at skelne mellem sundhedsforsikringer.

En sundhedsforsikring dækker, som forklaret i denne artikel, dig, hvis du har brug for en operation og den offentlige ventetid er lang, eller hvis du ønsker at få dækket omkostninger til fx fysioterapi, kiropraktor eller lignende efter en operation. Der er tale om et supplement, der forbedrer dine rettigheder, men som ikke giver dig nogle nye rettigheder.

En livsforsikring tegnes af en forsørger, der ønsker at forsikre sine efterladte i det tilfælde, at forsikringstageren pludseligt dør. En familiefar kan tegne en livsforsikring, og hvis han går bort vil forsikringen enten løbende eller over en overførsel betale det forsikrede beløb til de efterladte – ægtefælle og børn.

En livsforsikrings pris afhænger af alderen af forsikringstagerens og dennes helbred.

Helbredserklæring

En helbredserklæring er en skriftlig erklæring om en potentiel forsikringstagers helbredsposition. Er denne syg eller rask og rørig som en fisk m.v.

Helbredserklæringen skal altid bruges, hvis du ønsker at tegne en livsforsikring.

Til gengæld skal helbredserklæringen ikke altid bruges, hvis du ønsker at tegne en sundhedsforsikring. Dette varierer fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

Det er meget vigtigt at slå fast, at du skal udfylde helbredserklæringen sandfærdigt, såfremt du bliver bedt om dette. Hvis du udfylder den i ond tro med falske informationer, eller blot manglende informationer i tilstrækkelig grad trods god tro, kan din forsikring nægte dig at udbetale forsikringssummen, hvis du rent faktisk får brug for denne.

Modtag 3 tilbud på en sundhedsforsikring

Er du interesseret i at tegne en så billig sundhedsforsikring som muligt?

Forsikringspilot.dk samarbejder med diverse forsikringsselskaber i Danmark ved hjælp af FindForsikring. Du har mulighed for at modtage et tilbud fra 3 forsikringsselskaber på din sundhedsforsikring. Fordelen ved at gøre dette er, at du simpelthen får en billigere sundhedsforsikring – hverken mere eller mindre.

Du kan udfylde skemaet herunder, hvorefter du vil blive kontaktet af tre forsikringsselskaber med et konkret tilbud. De 3 tilbud er selvfølgeligt helt gratis at modtage og uforpligtende. Får du ikke et suverænt tilbud kan du vælge pænt at takke nej til dem alle sammen. Udfyld formularen her:

Forsikringspilot.dk anbefaler:

Spar penge – modtag 3 tilbud på din forsikring og vælg det bedste eller billigste!

Du udfylder én formular. Så får du dine 3 tilbud.

Forsikringsselskaberne ved, at de skal levere det bedste og billigste tilbud – for ellers bliver de ikke valgt af dig.

Gå til spørgeskemaet og hent tilbud – det er helt gratis:

Du kan også bestille 3 tilbud på andre forsikringer på denne side. Ligesom med sundhedsforsikringen er det muligt at finde den billigste forsikring uanset hvilken type, der er tale om, da selskaberne konkurrerer om dig som kunde – ikke omvendt.

Andet om sundhedsforsikringer

Hvis du ønsker at benytte dig af din sundhedsforsikring skal du starte med at gå til din egen læge. Har du brug for enten behandling, undersøgelse eller efter-operationsbehandling vil du kunne få en henvisning af din læge, du skal give til dit forsikringsselskab, som herefter vil dække udgifterne forbundet hermed. Husk at tage en kopi af henvisningen til senere brug.

Herefter kontakter du forsikringsselskabet, som igangsætter resten af behandlingen.

Husk at ringe 1 1 2, hvis du har brug for akut behandling. Du kan altid kontakte din egen sundhedsforsikring bagefter.

Er du lønmodtager? Så har du sandsynligvis allerede en sundhedsforsikring med din arbejdsgiver.

Din sundhedsforsikring vil dække dig i Danmark og typisk også nabolande såsom Finland, Norge, Sverige og Tyskland. Har du brug for behandling i resten af Europa, eller endda udenfor Europa, har du brug for en rejseforsikring i stedet for. Din sundhedsforsikring giver dig ikke fordele ud over det gule eller det blå sygesikringsbevis, når vi kommer ud af Europa.
Du kan købe en rejseforsikring alene til din kommende rejse eller over et helt år, der dækker rejser over hele verden. Samler du din rejseforsikring og din sundhedsforsikring hos samme virksomhed vil du typisk kunne få rabat på den endelige pakke.

Har du spørgsmål til sundhedsforsikringer eller noget at byde ind med i forhold til denne tekst? Jeg vil meget gerne høre fra dig i givet fald under artiklen i en kommentar, så jeg har mulighed for at redigere teksten. På forhånd tak!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 5.0/5 (4 votes cast)
Sundhedsforsikring, 5.0 out of 5 based on 4 ratings

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *